Predstavljamo 7. generacijo prejemnikov zlatih priznanj MEPI!

22.08.2021

Gimnazija Škofja Loka

Gimnazija Kranj

 

Gimnazija Celje – Center

Društvo GAHA Slovenija

 

Gimnazija Franceta Prešerna

 

Gimnazija in ekonomska srednja šola Trbovlje

 

Srednja zdravstvena šola Celje

Gimnazija Novo mesto

 

I. gimnazija v Celju

 

Šolski center Kranj

 

Gimnazija in srednja šola Rudolfa Maistra Kamnik

 

Šolski center Škofja Loka

 

Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov

 

Dijaški dom Antona Martina Slomška Maribor

 

Gimnazija Jesenice

 

Gimnazija Vič

 

Srednja šola Krško

 

Srednja šola Domžale

 

Srednja šola Zagorje