Na kratko o programu

 
 
 
 
 
 
 
 

Mednarodno priznanje za mlade – MEPI je univerzalen, svetovno priznan mladinski program, ki mladim med 14. in 25. letom omogoča, da v svojem prostem času, v okviru neformalnega učenja, z aktivno udeležbo na različnih področjih (prostovoljstvo, veščine, šport in odprava), odkrijejo, razvijejo in uresničijo svoje potenciale. Mlade spodbuja k vsestranskemu razvoju v aktivne, odgovorne in zadovoljne ljudi, pripravljene na izzive življenja.

Program je izjemno fleksibilen in se lahko izvaja kjerkoli: v osnovnih in srednjih šolah, na fakultetah, v mladinskih centrih, nevladnih organizacijah, vzgojno-izobraževalnih zavodih, podjetjih z mladim kadrom, mladinskih domovih – skratka povsod, kjer so prisotni mladi

Zakaj je MEPI prava izbira?

Si želite biti tisti, ki mladim omogočajo razvoj v odgovorne, sposobne in družbeno kritične osebe?

S pomočjo programa MEPI boste mladim preko športa, učenja veščin in prostovoljstva omogočili, da se naučijo zastaviti svoje cilje in jim slediti, pod vašim okriljem pa se bodo na pustolovskih odpravah naučili samostojnosti in sodelovanja v skupini.

Organizacije, ki so se vključile v program MEPI, so postale bolj prepoznavne v lokalni skupnosti, pridobile pa so tudi pomembne mednarodne povezave.

Ravnatelji srednjih ugotavljajo, da je prisotnost programa MEPI na šoli pomemben dejavnik, ki pritegne dijake k vpisu ter da udeleženci programa dosegajo boljši učni uspeh.

MEPI mi je všeč, ker lahko navdušenje nad življenjem delim z mladimi.

Primož Umek, MEPI mentor
Osnovna šola Orehek

Kako postati del programa?

 
 
 
 
 
 
 
 

Program MEPI se izvaja po principu socialne franšize, kar pomeni, da za izvajanje programa potrebujete veljavno licenco. V Sloveniji je za licenciranje izvajalskih organizacij pristojen Nacionalni urad MEPI. 

Program se lahko izvaja v vsaki organizaciji, kjer so prisotni mladi. Lahko se odločite za izvajanje programa v celoti, lahko pa postanete MEPI točka in mladim ponudite samo eno področje programa (npr. projekt Neznani prijatelj). 

Najpomembneje je, da v svoji organizaciji najdete predane osebe, ki so pripravljene izvajati program MEPI. Nato kontaktirajte Nacionalni urad MEPI, ki vas bo vodil skozi postopek pridružitve in skupaj z vami poskrbel za integracijo programa v vašo organizacijo. 

Zavezani prostovoljstvu!

Podarite svoj čas in občutite zadovoljstvo.

Udejanjite lastne interese in od bliže spoznajte program, ki diha z mladimi in za mlade.

Izkoristite priložnost za sklepanje novih poznanstev in se pridružite MEPI prostovoljcem, ki so letos opravili že preko preko 20.000 ur prostovoljskih ur!

Oglasite se nam po e-pošti mepi@mepi.info ali preko kontaktnega obrazca.

 
 
 
 
 
 
 
 

Vloge odraslih v programu

Mentor

Voditelj odprav

Ocenjevalec

Koordinator