Vloge odraslih

Mentor

Delo mentorja je predvsem svetovanje, spodbujanje in vodenje mladega udeleženca skozi vse faze programa. Prva naloga mentorja je, da udeležencu podrobno predstavi program MEPI in mu pomaga pri razumevanje vseh zahtev, načel in drugih podrobnosti, predvsem pa mu razloži pomen načrtnega oblikovanja svojega programa osebnega napredka za življenje. Mentor udeležencu pomaga okvirno določiti primerne, uravnotežene in realne izzive oziroma aktivnosti na vseh področjih.

Mentor lahko postane vsak, ki je star vsaj 20 let in pridobi licenco mentorja MEPI. Licenco pridobi tako, da opravi uradno izobraževanje (Tečaj za mentorje MEPI), kjer se podrobneje seznani z vsemi mednarodnimi zahtevami, načeli in standardi programa MEPI, ki jim mora slediti.

Mentor v programu MEPI izvaja dejavnost v šoli ali drugi izvajalski organizaciji, po pogodbi, ki jo podpišeta Nacionalni urad MEPI in izvajalska organizacija.

Voditelj odprav

Voditelj odprav skrbi za organizacijo in izvedbo aktivnosti na področju pustolovskih odprav in je odgovoren za zdravje in varnost skupine na odpravi. Njegova naloga je, da udeležence dobro pripravi na vse situacije, v katerih se mladi lahko znajdejo na večdnevni odpravi.

Voditelj odprav mora imeti opravljen veljaven Tečaj za voditelje odprav.

Ocenjevalec

Ocenjevalec pustolovskih odprav je oseba, ki potrdi, da so udeleženci programa uspešno opravili kvalifikacijsko odpravo. Njegova naloga je, da zagotovi, da udeleženci odprave ravnajo skladno s standardi na področju pustolovskih odprav. Ocenjevalec mora imeti opravljen veljaven Tečaj za voditelje odprav.

Ocenjevalci na ostalih področjih programa so odgovorni, da ob doseženemu cilju, posameznega udeleženca potrdijo uspešno dokončanje aktivnosti določenega področja (kompetentni posamezniki v izbrani aktivnosti). V Sloveniji to funkcijo večinoma opravljajo področni inštruktorji.

Področni inštruktor

Če je glavna naloga mentorja, da celostno osebno spremlja udeleženca, pa ima udeleženec na vsakem izmed štirih področij, kjer mora biti aktiven, tudi svojega področnega inštruktorja. To je oseba, ki udeleženca poučuje in usmerja na področju, na katerem se udejstvuje, in ga pri zasledovanju in doseganju konkretnih ciljev tudi opazuje in spodbuja. Ko udeleženec doseže cilj, področni inštruktor z njim reflektira in ovrednoti opravljeno delo in v udeleženčev indeks dosežkov zapiše opisno oceno, ki temelji na izkazanem trudu, napredku in vztrajnosti udeleženca.

Za lažje razumevanje vloge si preberite navodila za področje inštruktorje.

Izpostavljamo: v primeru, da področni inštruktor ni informiran ali da ne upošteva smernic programa MEPI, potem ne smemo in ne moremo govoriti, da je posamezna aktivnost udeleženca del programa MEPI. Kot taka torej ni skladna s konceptom in zahtevami programa MEPI in ne bo akreditirana s strani Nacionalnega urada.

Koordinator

Koordinator je oseba, ki prevzame splošno odgovornost za izvedbo programa MEPI v okviru svoje organizacije. Koordinirajo druge sodelavce v programu, sodelujejo z višjim vodstvom in se povezujejo s fundacijo za zagotavljanje nemotenega izvajanja programa v organizaciji.