Manjkajoči “puzzle”: Nastanek programa MEPI

12.05.2015

V naših očeh….manjkajoči košček sestavljanke za boljše poznavanje programa MEPI:

Po drugi svetovni vojni so bili mladi fantje  v Veliki Britaniji, ki so s 15 leti zaključili formalno šolanje, do svojega 18. leta, ko so pričeli z obveznim služenjem vojaškega roka, prepuščeni predvsem sami sebi. Naraščajoča skrb za njihov osebnostni razvoj je spodbudila princa Filipa k razmišljanju o programu neformalnega učenja, ki bi mlade opremil in motiviral za aktivno preživljanje prostega časa.

Princ Fillip je bil podpornik Kurta Hahna, velikega pedagoga in duhovnega očeta več pomembnih projektov, ki je med drugim pobudnik in osrednji lik sedanjega razumevanja doživljanjske pedagogike. Veliko njegovih pedagoških predpostavk se uporablja tudi v današnji družbi.

Program MEPI je bil najprej načrtovan samo za fante, a že leta 1958 so tudi dekleta dobila svojo različico. Dokončno sta se programa združila v enotnega l. 1969. Besedica »mednarodno« se je imenu pridružila leta 1980 kot rezultat hitrega širjenja po svetu. Program pa je danes eden izmed šestih največjih svetovnih mladinskih programov (t.i. BIG 6).

Filozofija izobraževanja, ki jo je oblikoval Kurt Hahn, temelji na spoštovanju mladostnikov, za katere je Hahn verjel, da sicer v sebi nosijo prirojeno dostojnost in moralni čut, vendar oboje v času odraščanja zaradi vplivov družbe izgubijo. Prepričan je bil, da bi skozi izobraževalni proces to lahko preprečili, če bi mladi dobili priložnost, da se preizkusijo v vodenju in obenem opazujejo rezultate svojih dejanj. Ravno zato se je v svoji filozofiji osredotočil na doživetja v naravi.

Hahn je identificiral 6 deficitarnih področij pri sodobni mladini, ki so aktualni še danes

  1. Slabša fizična pripravljenost zaradi sodobnih načinov premikanja;
  2. Pomanjkanje iniciative in iznajdljivosti zaradi vse večje težnje v okolju po pasivnem opazovanju:
  3. Slabša spomin in domišljijo zaradi vsakodnevnega nenehnega zmedenega beganja;
  4. Nižja raven strokovnega znanja in skrbnosti zaradi oslabljene tradicije obrtništva;
  5. Slabša samodisciplina zaradi stalnega dostopa do poživil in pomirjeval;
  6. Nižja raven sočustvovanja zaradi že kar nespodobne naglice, v kateri se odvija sodobno življenje, oz. t.i. “duhovna smrt”.

Kurt Hahn ni izpostavil le deficitarnih področij, ampak je prek štirih sklopov aktivnosti izoblikoval tudi možno rešitev za nastalo stanje. Spodnja 4 področja pa so osnutki temeljev iz katerih je zrasel program MEPI:

  1. Telovadba (npr. tekmovanje s samim seboj preko fizičnega napora, pri čemer telo uporabljamo za urjenje našega uma v disciplini in vztrajnost);
  2. Odprave (npr. daljša, vzdržljivostna naloga na kopnem ali morju);
  3. Projekti (npr. taki, ki vključujejo obrti in ročne spretnosti);
  4. Reševalne dejavnosti (npr. reševanje iz vode, gašenje, prva pomoč).

Vir:  http://en.wikipedia.org/wiki/Kurt_Hahn

Kurt hahn

Archive Camp craft Boy scouts 1960's