Po zlatem priznanju

Člani Društva GAHA Slovenija (ali Zlatniki, kot nas tudi kličejo) smo že prejeli zlato priznanje in si želimo še naprej sodelovati v programu ter ostati del MEPI družine kot njeni aktivni člani.

Društvo smo ustanovili, da bi formalno povezali prejemnike in jih spodbudili, da svoja znanja, veščine in izkušnje predajajo naprej mlajšim generacijam. Hkrati želimo člane spodbujati tudi za nadaljnje udejanjanje osebnih interesov in aktivno udejstvovanje v skupnosti.

Vsekakor pa so se med nami spletle trdne prijateljske vezi, zato jo skupaj radi mahnemo na izlet, različne dogodke ali pa v tujino!

Pomembni mejniki

 • september 2007: prva generacija prejemnikov zlatega priznanja; 11 dijakom priznanja podeli britanski princ Andrew, vojvoda Yorški;
 • oblikovanje neformalne sekcije Zlatniki v okviru Društva MEPI;
 • oktober 2008; Slovenska Filharmonija: druga generacija zlatih prejemnikov: Priznanja podeli britanski princ Filip, vojvoda Edinburški, glavni pokrovitelj programa MEPI, skupaj s takratnim predsednikom RS, dr. Danilom Türkom;
 • november 2010; Ljubljanski grad:takratni predsednik države, dr. Danilo Türk podeli zlate značke 45 mladim. Mladim prejemnikom čestita tudi britanski princ Edward, grof Wesseški (izjava princa Edwarda);
 • december 2012; ustanovitev samostojnega Društva GAHA Slovenija;
 • april 2013; 1.redni Občni zbor društva  v rezidenci veleposlanika g. Andrew Page-a; sprejet akcijski načrt delovanja;
 • junij 2013; britanski princ Edward, grof Wesseški, je ob uradnem obisku v Sloveniji, 28. junija na Brdu pri Kranju podelil zlata priznanja 4. generaciji Zlatnikov, ki je štela 54 prejemnikov.
 • december 2015; Brdo pri Kranju; predsednik RS Borut Pahor in ministrica za izobraževanje, znanost in šport dr. Maja Makovec Brenčič podelita zlata priznanja 97 prejemnikov (5. generacija Zlatnikov).

Velik vzornik in podpornik Zlatnikov je britanski veleposlanik g. Andrew Page, ki je tudi sam prejemik zlatega priznanja in goreč podpornik programa MEPI. Je tudi častni član društva.

Pomembnejši projekti

Vseslovenska odprava

Spletna stran projekta

Pustolovske odprave predstavljajo pomemben del programa MEPI, hkrati pa so precejšen izziv za novopečene voditelje odprav.

V Društvu GAHA Slovenija smo prepoznali potrebo po odpravi, s katero bi razbremenili voditelje odprav, ki se nemalokrat pojavljate v vlogi trenerjev, spremljevalcev in ocenjevalcev naenkrat. Tako smo v maju 2014 prvič organizirali Vseslovensko odpravo in naleteli na pozitiven odziv v MEPI skupnosti, zato smo se odločili, da Vseslovenska odprava postane vsakoletni projekt.

Gremo mi na tabor! / Dobrodošli v divjini / Naravnaj svoj kompas!

Spletna stran projekta

Člani Društva prejemnikov zlatega priznanja MEPI smo poleti 2017 v sodelovanju z JZ Mladi zmaji že četrtič zapored organizirali poletni pustolovski tabor za otroke iz socialno ogroženih družin. Zavedamo se, da so primerljivi poletni tabori na tržišču na voljo po precej visokih cenah in si precej otrok oziroma njihovih staršev udeležbe na taboru ne more privoščiti. Pod imenom “Dobrodošli v divjini!” socialno ogroženim otrokom ponujamo možnost, da na drugačen način preživijo poletne dni, se spoznajo z veščinami, ki jim bodo koristile v nadaljnjem življenju, se naučijo sobivanja z vrstniki in se pod vodstvom izkušenih inštruktorjev varno zabavajo. S taborom želimo tudi promovirati športno udejstvovanje med mladimi in jih zbližati z naravo.

Tunturi 2016

Spletna stran projekta

V avgustu 2016 smo v sodelovanju z Zlatniki iz petih evropskih držav (Finska, Latvija, Litva, Češka, Nizozemska) izpeljali mednarodni tabor v narodnem parku Urho Kekkonnen na Finskem. Tabora se je udeležilo več kot 40 udeležencev programa MEPI na zlati stopnji in njihovih voditeljev. Tema tabora je bil medkulturni dialog.

Projekt je sofinancirala Evropska unija preko programa Erasmus+.

Druge aktivnosti

 • pomoč mentorjem in voditeljem odprav MEPI pri izvajanju programa; še posebej atraktivne so odprave in priprave nanje, kjer prevzemamo vloge inštruktorjev, spremljevalcev in ocenjevalcev
 • pomoč pri prireditvah in podelitvah priznanj
 • promocijski dogodki za Zavod MEPI in Društvo GAHA
 • izvedbe delavnic na Veselih uricah za otroke
 • pomoč Nacionalnemu uradu pri predstavitvah in širitvi programa MEPI po šolah
 • sodelovanje v bazenu MEPI trenerjev
 • sodelovanje pri strateškem načrtovanju delovanja Nacionalnega urada MEPI
 • organizacija in izvedba dogodkov za člane društva GAHA
 • dogodki izobraževalne in družabne narave