Kako do priznanja?

Če si že končal z aktivnostmi na posamezni stopnji, je tvoje priznanje že za naslednjim ovinkom!

  • Zaključi aktivnosti in pridobi opisno oceno
  • Oddaj indeks v potrditev
  • Pojdi na podelitev priznanj

Še ne sodeluješ v programu? Pridruži se!


1. Zaključi aktivnosti in pridobi opisno oceno

Ko dosežeš svoj cilj na posameznem področju in zaključiš z aktivnostmi, prosi svojega področnega inštruktorja, da napiše oceno v tvoj indeks dosežkov.

2. Oddaj indeks v potrditev

Po vpisu vseh ocen v indeks le-tega odnesi svojemu mentorju, ki bo preveril, če je indeks v celoti in pravilno izpolnjen ter ga potrdil s podpisom. Skupaj z mentorjem boš nato izpolnil ustrezno vlogo za pridobitev priznanja, nato pa bo mentor indeks oddal v potrditev Nacionalnemu uradu. Nacionalni urad bo potrdil, da je tvoj indeks v skladu s pravili programa MEPI.

3. Pojdi na podelitev priznanj

Po potrditvi indeksa počakaj na podelitev priznanj. Podelitev zlatih priznanj poteka na nacionalni ravni enkrat na dve leti. O datumu podelitve boš ustrezno obveščen s strani mentorja. Podelitev priznanj je svečan dogodek, kjer ste glavne zvezde ti in tvoji sovrstniki – prejemniki priznanj MEPI. Nekaj utrinkov s podelitev si lahko ogledaš tukaj.

podelitev priznanj mepi