Projekt Neznani prijatelj (PNP)

PNP je dodatno področje, ki se izvaja le na zlati stopnji. Namen je omogočiti udeležencu, da skozi izkušnje delovanja in bivanja z nepoznanimi ljudmi, razvije zrelost in občutek odgovornosti za svoja dejanja. Kot udeleženec stremi k samopodobi in samozaupanju, kar naredi to področje bolj izzivalno.

Cilj je razširiti lastne interese in izkušnje, skozi namensko udeležbo, v delovanju in bivanju z drugimi nepoznanimi.

Koristi za mlade

Na tem področju mladi dobijo priložnost:

 • spoznati nove ljudi,
 • vzpostaviti nove odnose in pokazati skrb za druge,
 • si prizadevati za skupne cilje kot člani skupine,
 • sprejemati odgovornost zase in za druge,
 • razvijati sposobnost komuniciranja,
 • da delajo za doseganje skupnega cilja,
 • dajati pobude ter
 • uživati v bivanju in delu z drugimi.

Izbira dejavnosti

Mladi ponavadi bivajo v centrih, mladinski hostlih, na jadrnicah ali v kampih. Aktivnost določi udeleženec sam, po svoji volji, in ne prinaša dobička. PNP naj bi mladim dal priložnost za širjenje interesov in bogatenje izkušenj – je idealna priložnost, da poskusijo nekaj novega. Da bi udeleženec lahko izpolnil cilje tega projekta, je zaželeno, da se ga udeleži sam. Bistveno je, da pozna čim manj ostalih udeležencev, saj lahko na tak način pridobi nove prijatelje in vzpostavi nove odnose.

Nekateri udeleženci izberejo projekt, kjer je večina udeležencev njihove starosti, medtem ko so drugi raje del manjše skupine, ki dela z majhnimi otroki ali starejšimi osebami. Pred odločitvijo za določeno aktivnost mora biti glavni namen jasen.

Primerne priložnosti ponavadi sodijo v eno izmed spodaj navedenih kategorij:

 • konzervatorsko ali okoljevarstveno delo,
 • pomoč drugim,
 • dejavnosti in
 • osebni trening

Primeri:

 • udeležba na večdnevnemu Gospodinjskemu tečaju pri sestri Nikolini Rop,
 • sodelovanje pri prenovi otroškega igrišča/mladinskega centra,
 • udeležba na taboru Pogozdovanje Krasa.