Učinki programa

Krepi zavedanje mladih o pomenu varstva okolja in spodbuja k vključevanju v tovrstne pobude.

Krepi prizadevanja za večjo enakost med spoloma in opolnomočenje žensk.

Zmanjšuje stopnjo nasilja in deluje preventivno.

Izboljšuje učni uspeh in veča predanost izobraževanju.

Veča zaposljivost mladih in trajnostno sposobnost preživetja – izboljšuje udeleženčeve sposobnosti za zaposljivost ter sposobnost za socialno in ekonomsko neodvisnost.

Veča participacijo mladih v civilni družbi (večja vpetost v prostovoljno delo ter socialno in politično življenje skupnosti).

Izboljšuje zdravje preko boljše psihofizične pripravljenosti in promovira dobro počutje.

Povečuje socialno vključenost mladih.

Zmanjšuje tveganja za povratništvo in omogoča lažjo reintegracijo v družbo pri mladih, ki so prestali zaporno kazen.