• 26.-27. avgust 2016, Gorenje pri Zrečah: Modul 1 – Tečaj za mentorje MEPI
    • 25.-27. avgust 2016, Gorenje pri Zrečah: Modul 2 – Tečaj za voditelje odprav MEPI
    • 23.-25. september 2016, CŠOD Gorenje: Modul 3 – Trde veščine za voditelje odprav
    • 21.-23. oktober 2016, Bohinjska Bela: Modul 2 – Tečaj za voditelje odprav MEPI
    • 22. oktober 2016, Ljubljana: Modul 4 – Neformalne metode poučevanja
    • 18.-19. november 2016, Ljubljana: Modul 1 – Tečaj za mentorje MEPI

Programi izobraževanj z dodatnimi informacijami

Prijave sprejemamo samo preko Prijavnega sistema MEPI

Za dodatne informacije o izobraževanjih pišite na neda@mepi.info