Povezani vračamo družbi: delovna akcija na Pediatrični kliniki

30.07.2020

Pridružite se nam na poti odkrivanja dragocenih priložnosti in učinkov korporativnega prostovoljstva.

Od 27. do 29. avgusta bo na Pediatrični kliniki Ljubljana potekala akcija korporativnega prostovoljstva, s katero bomo osvežili prostore dveh oddelkov v skupni površini približno 4000 m².

Pobudnik akcije je MEPI Slovenija, ki podjetja spodbuja k prostovoljskim akcijam in jih povezuje s tistimi organizacijami, ki tako pomoč potrebujejo. Program MEPI, kamor sicer vključujemo mlade v starosti od 14 do 25 let, smo v zadnjih letih strokovno nadgradili s korporativnim prostovoljstvom kot obliko družbene odgovornosti podjetij, ki zagotavlja trdne vezi z lokalno skupnostjo in prinaša koristi vsem stranem: zaposlenim, podjetju, neprofitnim organizacijam in lokalni skupnosti. Na ta način zaposlene in podjetja aktivno vključujemo v reševanje konkretnega problema.

Do sedaj smo za dobrobit pediatrije k sodelovanju pritegnili podjetje GlaxoSmithKline in Sekcijo slikopleskarjev, fasaderjev in črkoslikarjev pri Obrtno-podjetniški Zbornici Slovenije.

            

V okviru tridnevne prostovoljske akcije ključen del predstavljajo dobre priprave na barvanje, ki bodo potekale v četrtek popoldan pod nadzorom pleskarskih mojstrov. V petek bomo poprijeli za pleskarsko orodje in s pomočjo usmerjanja profesionalnih pleskarjev iz vrst Sekcije slikopleskarjev osvežili izbrane prostore, v soboto pa bomo akcijo zaključili s pospravljanjem in čiščenjem prostorov.

Za petek, 28. avgusta, se je odzvalo podjetje GlaxoSmithKline, ki bo s svojimi zaposlenimi med 7. in 18. uro izvedlo aktivnost barvanja prostorov. Vabimo vas, da se nam pridružite na terenu prvi in/ali tretji dan akcije. Sprejemamo prijave podjetij in posameznikov. Dobrodošli so tudi družinski člani, partnerji ali prijatelji. Vašo pripravljenost prosim čimprej oz. najkasneje do 14. avgusta sporočite koordinatorki akcije Nedi Kajfež Ambrožič (neda@mepi.info ali 041 926 068).

 Urnik in aktualne potrebe po prostovoljcih:

  • četrtek, 27. 8., med 15. in 20. uro: priprava in zaščita prostorov – 25 prostovoljcev
  • sobota, 29. 8., med 9. in 14. uro: pospravljanje in čiščenje prostorov – 5 prostovoljcev

Reportaže minulih akcij korporativnega prostovoljstva:

Več o pobudniku in koordinatorju akcije (Zavod MEPI – Mednarodno priznanje za mlade)

Ob tem, da organizacije prepoznavajo MEPI kot relevantnega partnerja, skupaj snujejo načrte in pišejo dobro prakso na področju korporativnega prostovoljstva, MEPI lokalno skupnost na območju akcij ozavešča tudi o svoji osrednji dejavnosti, o edinstvenem programu celostnega osebno-socialnega razvoja mladih: MEPI – Mednarodno priznanje za mlade, ki mlade opremlja z ključnimi življenjskimi veščinami in znanji ter v njih krepi solidarnost in empatijo. Mlade med 14. in 25. letom vabi, da prevzamejo odgovornost za lastni osebnostni in poklicni razvoj. Program je ustanovil vojvoda Edinburški skupaj z dr. Kurtom Hahnom, nemškim pedagogom, in lordom Huntom, vodjo prve uspešne odprave na Mt. Everest leta 1956.

V tujini program poznajo pod imenom The Duke of Edinburgh’s International Award, v Sloveniji pa od leta 1997 deluje pod imenom MEPI – Mednarodno priznanje za mlade. Program mlade spodbuja k ustvarjalnemu in ciljno naravnanemu preživljanju prostega časa s poudarkom na odkrivanju in usmerjanju potenciala. Temelji na dejstvu, da imamo vsi ljudje skrite talente, ki jih lahko razvijamo šele, ko jih spoznamo, zato je naš moto »V tebi je več, kot si misliš!«.

Program MEPI je socialna franšiza, že vzpostavljena »formula«, ki garantira uspešen, dodelan in preverjen sistem izvajanja. Zavod MEPI je ekskluzivni nosilec licence za Slovenijo, v okviru katerega deluje Nacionalni urad, ki je koordinacijsko telo programa v Sloveniji.

V Sloveniji se Program MEPI organizirano izvaja in širi od leta 2004 in vanj je bilo do sedaj vključenih več kot 10.000 mladih v starosti od 14 in 25 let. Program danes izvajamo v več kot 65 osnovnih in srednjih šolah ter nekaj nevladnih mladinskih članskih organizacijah. V letošnjem letu beležimo več kot 1000 udeležencev.

Vključene šole trdijo, da MEPI dopolnjuje obstoječe aktivnosti in predstavlja kakovosten okvir za neformalno izobraževanje mladih. Vabimo vas, da si ogledate, zakaj  je MEPI dodana vrednost v šoli«.